Technicon Design

  • Tuyên bố "động trời" của Hawking: Chúa không tạo nên vũ trụ! Tuyên bố "động trời" của Hawking: Chúa không tạo nên vũ trụ!
    Chúa không tạo nên vũ trụ và "Big Bang" là kết quả không thể tránh được của các định luật vật lý – nhà vật lý lý thuyết kiệt xuất người Anh, Stephen Hawking đã bàn luận như vậy trong một cuốn sách mới xuất bản của mình.
  • Hawking lại gây sốc: Thần học là không cần thiết! Hawking lại gây sốc: Thần học là không cần thiết!
    Sau cuốn sách mới vừa ra mắt với tuyên bố gây sốc, Chúa không tạo nên vũ trụ, mới đây tham gia một chương trình truyền hình, nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking lại khẳng định, người ta không cần đến Thần học để giải thích vũ trụ.