Thánh Bernadette

  • Bí ẩn hiện tượng xác chết không phân hủy Bí ẩn hiện tượng xác chết không phân hủy
    Hiện tượng thân thể không phân hủy dù cơ thể đã chết hàng trăm năm là một bí ẩn lớn với các nhà khoa học.
  • Bí ẩn hiện tượng xác chết không nát Bí ẩn hiện tượng xác chết không nát
    Có những thi thể không bị rữa nát qua thời gian dù không trải qua bất cứ sự can thiệp kỹ thuật nào. Hiện tượng có vẻ đi ngược với quy luật tự nhiên này được gọi là nhục thân bất hoại (incorruptible body). Thánh Bernadette (Lourder, Phá