Thí nghiệm Philip

  • Rùng mình với thí nghiệm tạo linh hồn Rùng mình với thí nghiệm tạo linh hồn
    Năm 1972, các nhà khoa học tiến hành một thí nghiệm mang tên: “Thí nghiệm Philip”. Kể từ đó đến nay, thí nghiệm này vẫn là một lời thách đố các nhà khoa học.