Thằn lằn bay Caiuajara dobruskii

  • Phát hiện thêm loài thằn lằn bay mới Phát hiện thêm loài thằn lằn bay mới
    Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện các xương của gần 50 bò sát có cánh thuộc một loài mới, loài Caiuajara dobruskii, sống trong suốt kỷ Creta tại Nam Brazil.