Thủy cung Georgia

  • Khám phá thủy cung lớn nhất thế giới Khám phá thủy cung lớn nhất thế giới
    Được xây dựng công phu nên chi phí để xây dựng đại dương thu nhỏ này lên tới 290 triệu USD. Georgia Aquarium là thành quả của doanh nhân Bernard Marcus - người đã ủng hộ tới 250 triệu USD để hoàn thiện công trình độc đáo này.