Thiên hà Cartwheel

  • Những hình ảnh ma quái trong vũ trụ Những hình ảnh ma quái trong vũ trụ
    Con mắt kỳ dị, sứa khổng lồ, mặt người trên sao Hỏa, cá chình săn mồi, bóng đen mờ ảo là những hình ảnh đặc biệt trong vũ trụ được các nhà thiên văn ghi lại nhiều năm qua.