Thiết bị cảm ứng helioseismology

  • Phát hiện một vết đen dài 800.000km trên Mặt trời Phát hiện một vết đen dài 800.000km trên Mặt trời
    Theo hãng tin CNN, trong chuyến du hành vũ trụ mới đây các phi hành gia thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ (NASA) của Mỹ đã phát hiện thấy một vết đen khổng lồ trên bề mặt Mặt trời. Vết đen là một dải tối dài khoảng 800.000km.