Trái đất bớt ấm lên

  • Vì sao Trái đất đang bớt ấm lên? Vì sao Trái đất đang bớt ấm lên?
    Những chuyên gia về hiện tượng thay đổi khí hậu và nhiều nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khác đang liên tục cảnh báo về hiểm họa Trái đất nóng dần lên.