Trí thông minh

  • Tập luyện có thể tăng cường trí thông minh Tập luyện có thể tăng cường trí thông minh
    Một nghiên cứu mới do nhà nghiên cứu Thụy Sĩ bậc sau tiến sĩ Susanne M. Jaeggi và Martin Buschkuehl làm việc tại đại học Michigan tại Ann Arbor chỉ đạo, đưa ra giả thuyết rằng ít nhất một phương diện IQ của một người có thể được cải thiện qua luyện tập một loại trí nhớ nhất định.
  • Trí tuệ nhân tạo là gì? AI (artificial intelligence) là gì? Trí tuệ nhân tạo là gì? AI (artificial intelligence) là gì?
    Định nghĩa trí tuệ nhân tạo: (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh.