Trang phục robot

  • Trang phục robot giúp người mặc khỏe gấp 10 lần Trang phục robot giúp người mặc khỏe gấp 10 lần
    Một người đàn ông Nhật Bản bị liệt từ thắt lưng trở xuống đã bắt tay vào thực hiện một chuyến đi đầy tham vọng là leo lên một ngọn núi ở Normandy nhờ sự giúp đỡ của một trang phục robot hiện đại.