Trung tâm nghiên cứu Glenn

  • NASA xây "hoả ngục" trên Trái Đất NASA xây "hoả ngục" trên Trái Đất
    NASA đang xây dựng một chiếc lò nặng 12 tấn có nhiệt độ bên trong lên tới 50000C, tạo ra áp suất lớn gấp 100 lần so với áp suất hiện tại trên Trái Đất.