Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

  • Loài cây mới lộ diện tại Việt Nam Loài cây mới lộ diện tại Việt Nam
    Tiến sĩ Vũ Quang Nam, một nhà nghiên cứu của Đại học Lâm nghiệp, tìm thấy loài Dạ hợp Bidoup (Magnolia bidoupensis Q.N. Vu) trên núi Hòn Giao thuộc vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi có rừng lùn đặc trưng.