Vỏ bọc điện tử

  • Vỏ điện tử cho quả tim Vỏ điện tử cho quả tim
    Các chuyên gia của Đại học Illinois (Mỹ) vừa trình bày dự án nghiên cứu vỏ bọc điện tử cho tim, thiết bị theo dõi sức khỏe và có thể thay thế máy điều hòa nhịp tim.