VLT

  • Phát hiện những ngôi sao cổ nhất vũ trụ ? Phát hiện những ngôi sao cổ nhất vũ trụ ?
    Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một thiên hà cổ xưa hình thành từ khi vũ trụ mới khai sinh. Trong đó, có những ngôi sao rất sáng đã tồn tại hơn 13 tỉ năm. Chúng cực hiếm và có thể giúp khoa học giải thích rõ hơn câu hỏi vũ trụ đã hình thành như thế nào.