Virus cúm

  • Ý nghĩa tên gọi của các chủng cúm Ý nghĩa tên gọi của các chủng cúm
    Thời gian qua, cúm lợn thường được gọi là cúm A/H1N1 và cúm gia cầm thường được gọi là cúm A/H5N1. Gần đây xuất hiện thêm một loại cúm gia cầm mới phát hiện tại Trung Quốc được gọi là cúm A/H7N9.
  • Virus cúm có thể "nhảy" xa tới 2 mét  Virus cúm có thể "nhảy" xa tới 2 mét
    Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu 94 người thăm khám ở bệnh viện vì các triệu chứng giống cúm trong mùa cúm 2010 - 2011.