WikiLeaks

  • Julian Assange - ông là ai? Julian Assange - ông là ai?
    Nhân vật được cả thế giới nói đến trong những ngày này là Julian Assange – một người đàn ông Australia, chủ website Wikileaks.