Zombie

  • Theo góc độ sinh học, zombie hoàn toàn không thể tồn tại Theo góc độ sinh học, zombie hoàn toàn không thể tồn tại
    Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải thích có căn cứ về việc zombie không thể tồn tại. Thế nên, đừng tin rằng một ngày nào Trái Đất sẽ tràn ngập xác sống nữa!
  • Thây ma có thật? Thây ma có thật?
    Thây ma biết đi, hay zombie, không chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị của Hollywood như bạn tưởng. Trên thực tế, ngay cả động vật cũng có thể biến thành thây ma.