aplysia

  • Sên biển tự vệ như thế nào? Sên biển tự vệ như thế nào?
    Các nhà sinh học đã phát hiện ra lý do vì sao sên biển (tên khoa học aplysia) bao giờ cũng để lại một vết chất nhầy trên bề mặt những nơi chúng đã bò qua.
  • "Cấy ghép trí nhớ" thành công cho ốc sên "Cấy ghép trí nhớ" thành công cho ốc sên
    Theo đài BBC (Anh), kết quả công trình nghiên cứu thú vị này vừa được công bố trên tạp chí khoa học eNeuro, cung cấp thêm những cứ liệu mới cho giới khoa học nghiên cứu về nền tảng vật lý của ký ức.
  • Thỏ biển Aplysia Thỏ biển Aplysia
    Thỏ biển thực ra không phải là thỏ, mà vì loài động vật biển này có 2 cặp xúc tu trên đầu, cặp trước là ống xúc giác, cặp sau là ống khứu giác. Khi bò, 2 cặp xúc tu này vươn về phía trước và 2 bên, khi nằm