aromatherapy

  • Khói hương có thể gây ung thư Khói hương có thể gây ung thư
    Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra rằng, nếu thỉnh thoảng mới thắp vài nén hương thì không sao, nhưng nếu thường xuyên thì khói hương có thể gây ung thư.