auv

  • Bom bay điều khiển từ xa Bom bay điều khiển từ xa
    Bom bay điều khiển từ xa BattleHawk do Công ty Textron (Mỹ) vừa giới thiệu thực chất là một máy bay không người lái (UAV), được thiết kế để phát nổ khi tiếp cận vị trí của đối phương.