axit amin

  • Đây là "âm thanh" của virus corona Đây là "âm thanh" của virus corona
    Mỗi axit amin hình thành trong protein được gán một nốt nhạc. Nhờ đó các nhà khoa học có thể chuyển đổi cấu trúc virus corona thành bản nhạc hoàn chỉnh.