bác sĩ

  • 6 cách giúp bạn khống chế sự sợ hãi 6 cách giúp bạn khống chế sự sợ hãi
    Trước hết hãy xác định lo lắng đó là gì, sau đó bạn có thể tâm sự với ai đó để được hỗ trợ về mặt tinh thần, và bạn có thể trực tiếp đối diện với nỗi sợ một cách dần dần...
  • Cách kiểm tra nốt ruồi của bạn lành hay ác tính Cách kiểm tra nốt ruồi của bạn lành hay ác tính
    Theo một cách nào đó, bạn có thể là bác sĩ da liễu của chính mình. Nếu thấy một nốt ruồi mới, hãy đặt ra 5 câu hỏi sau đây để biết đó là nốt ruồi lành hay ác tính: