bánh mì

  • Bánh mì và hơn 14.000 năm lịch sử Bánh mì và hơn 14.000 năm lịch sử
    Vào thời kỳ đồ đá mới, nhờ nắm được kỹ thuật lên men, được đánh giá là một trong những kỳ tích văn hóa của nhân loại, người Ai Cập sống bên bờ sông Nile đã phát minh ra bánh mì.