báu vật cổ của nhật bản

  • Ly kỳ chiếc hòm báu 200 tỉ bị lãng quên Ly kỳ chiếc hòm báu 200 tỉ bị lãng quên
    Một chiếc hòm gỗ từng được mua với giá 100 bảng chỉ để làm kệ để ti vi đã được bán với giá 6,3 triệu bảng (gần 200 tỉ đồng), sau khi nó được phát hiện là một báu vật cổ quý hiếm của Nhật bản.