bãi biển nhiệt đới

  • Anh đang biến thành xứ nghỉ mát nhiệt đới Anh đang biến thành xứ nghỉ mát nhiệt đới
    Báo cáo của Chính phủ Anh khẳng định rằng trong 40 năm qua sự thay đổi khí hậu làm nước Anh đang trở thành một bãi biển nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình hàng năm cứ đều đặn tăng lên.
  • Phát hiện hàng trăm xác chim cánh cụt tại Braxin Phát hiện hàng trăm xác chim cánh cụt tại Braxin
    Các chuyên gia về chim cánh cụt và nhóm cứu hộ cho biết có hàng trăm xác chim cánh cụt con trôi dạt từ bờ biển băng giá của Nam Cực và Patagonia đến các bãi biển nhiệt đới của Rio de Janeiro.