bão cấp 10

  • Bão cấp 10 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng Bão cấp 10 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
    Vicente - cơn bão thứ tư hoạt động trên Biển Đông - đang mạnh dần, dự kiến đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng rạng sáng 25/7. Hà Nội, Hải Phòng được chỉ đạo sẵn sàng phương án chống ngập.