bí ẩn ngày tận thế

  • Bí ẩn ngày tận thế: Hiểm họa gây tuyệt chủng (II) Bí ẩn ngày tận thế: Hiểm họa gây tuyệt chủng (II)
    Các hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của con người rất nhiều. Chúng có thể đến từ nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ rộng lớn, từ Mặt Trời, từ hoạt động liên tục của vật chất trong lòng Trái Đất, thậm chí nó có thể đến từ chính bản thân con người qua các hoạt động chiến tranh hoặc sự ngu dốt.