băng tuyết trên sao Hỏa

  • "Giáng sinh trắng" trên bề mặt hành tinh đỏ "Giáng sinh trắng" trên bề mặt hành tinh đỏ
    Với những miệng núi lửa phủ đầy tuyết trắng, sao Hỏa tạo cho các nhà thám hiểm sự liên tưởng về mùa đông trên địa cầu, giống như Giáng sinh đang tồn tại trên bề mặt "người láng giềng Trái đất".