bạch cầu đơn nhân

  • "Ngón tay Chúa" "Ngón tay Chúa"
    Hình ảnh rùng rợn của tế bào người trên không gian đã tiết lộ chuyện gì sẽ xảy ra một khi cơ thể sống lên quỹ đạo.
  • Khám phá ngẫu nhiên đem lại tin vui cho người hói Khám phá ngẫu nhiên đem lại tin vui cho người hói
    Khám phá tình cờ của một nhà nghiên cứu Tây Ban Nha có thể mở đường cho việc chữa trị bệnh hói ở người, thông qua việc khai thác sức mạnh của các tế bào bạch cầu.