bản đồ cổ

  • Tấm bản đồ cổ về "trái đất phẳng" Tấm bản đồ cổ về "trái đất phẳng"
    Một người đàn ông đã tặng cho thư viện quốc hội Mỹ một món quà hiếm. Đó là tấm bản đồ 120 năm tuổi chứng minh lý luận trái đất là phẳng.
  • Từng có một nền văn minh ở Nam cực? Từng có một nền văn minh ở Nam cực?
    Một tấm bản đồ ra đời từ thế kỷ 16 đã vẽ lại chính xác bờ biển phía Bắc Nam cực, nhưng là khi nó chưa hề bị băng bao phủ. Làm sao con người có thể biết rõ lục địa này ở thời điểm họ chưa hề có dụng cụ đo đạc hiện đại như ngày nay? Phải chăng một nền văn minh xa xưa đã làm điều đó.