bản đồ nam cực

  • Bí ẩn "thế giới ngầm" dưới đáy Nam Cực Bí ẩn "thế giới ngầm" dưới đáy Nam Cực
    Các nhà khoa học vừa hoàn thành xong bản đồ chi tiết nhất về phần chìm của lục địa trắng này, đó là bản đồ về dãy núi dưới đáy Nam cực. Hình ảnh gây sửng sốt này tốn hàng thập kỷ để thu thập dữ liệu bằng máy bay, vệ tinh, tàu thuyền và cả những người dùng chó để kéo xe.