bản chất của vũ trụ

  • Cha đẻ của thuyết nguyên tử 2.600 năm trước Cha đẻ của thuyết nguyên tử 2.600 năm trước
    Nhà hiền triết và triết gia Ấn Độ Acharya Kanad được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho thuyết nguyên tử hơn hai nghìn năm trước.
  • Nghiên cứu nguồn “năng lượng tối” trong thiên hà Nghiên cứu nguồn “năng lượng tối” trong thiên hà
    Ai cũng biết là khoảng không vũ trụ bao la hình thành sau "vụ nổ lớn" cách đây 13,8 tỉ năm. Nhưng ngay từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước, giới thiên văn quốc tế đã khám phá ra rằng dải ngân hà bao gồm cả hệ mặt trời của chúng ta, vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh.