bản thảo thời trung cổ

  • Bí ẩn cuốn sách Voynich Bí ẩn cuốn sách Voynich
    Bản thảo Voynich là cuốn sách bí ẩn nhất thế giới. Các thông điệp bên trong bản thảo vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà toán học, ngôn ngữ học trong một thế kỷ qua.