bảo kê

  • Loài chim cũng có mafia Loài chim cũng có mafia
    Các nhà sinh học đã chứng minh trong xã hội các loài chim cũng có những tay mafia, chuyên bảo kê cho các loài khác chống lại các chim dữ (chim ăn thịt) và được trả công bằng thực phẩm hậu hĩnh.
  • Hà Lan ngàn đời chống ngập bằng vắt nước lấy đất Hà Lan ngàn đời chống ngập bằng vắt nước lấy đất
    Chúng ta không đơn lẻ trong cuộc chiến chống ngập lụt. Nhiều nước như Hà Lan, Ý, Nhật, Singpore... rồi gần chúng ta là Thái Lan cũng cam go chống ngập và quan trọng hơn, họ đã ít nhiều thành công.
  • Chim cũng biết “bảo kê”   Chim cũng biết “bảo kê”
    Nghiên cứu mới cho thấy loài chèo bẻo sa mạc Kalahari, hay còn gọi là chèo bẻo đuôi chĩa, hoạt động như thành viên của một băng bảo kê cho các loài chim khác.