bảo tàng Louvre

  • Tìm hiểu về bảo tàng Louvre Tìm hiểu về bảo tàng Louvre
    Nơi đây từng hiện diện trong nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, tiêu biểu chính là cuốn sách Mật mã Da Vinci của tác giải Dan Brown.
  • Mona Lisa ẩn chứa hai diện mạo? Mona Lisa ẩn chứa hai diện mạo?
    Nhà nghiên cứu nghệ thuật Silvani Vinceti nêu nghi vấn danh họa Leonardo da Vinci đã sử dụng hai người mẫu cho bức tranh Mona Lisa, một nam và một nữ.