bắc băng dương

  • Loài cá mập kỳ dị nhất thế giới Loài cá mập kỳ dị nhất thế giới
    Nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Sinh học Biển số tháng 9 cũng cho thấy, ngay cả khi bơi hết tốc lực, cá mập Greenland cũng chỉ có thể đạt tới vận tốc tối đa 2,7km mà thôi.