bệnh nghiện đánh con

  • Sắp có cách chữa “bệnh nghiện” đánh con Sắp có cách chữa “bệnh nghiện” đánh con
    Một học giả hàng đầu cho biết, giới nghiên cứu đang phát triển các kỹ thuật chữa trị “tâm bệnh” cho các tín đồ giáo phái cực đoan và cả những bậc cha mẹ “nghiện” đánh đập con.