bệnh viêm gan B

  • Tìm ra thuốc chữa dứt bệnh viêm gan B Tìm ra thuốc chữa dứt bệnh viêm gan B
    Các nhà khoa học Úc thông báo đã tìm ra loại thuốc chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm gan B mãn tính cho hàng trăm con chuột thí nghiệm và đang bắt đầu thử nghiệm trên người.