bức họa cổ

  • Bức họa 25.000 năm tuổi "biết nói" Bức họa 25.000 năm tuổi "biết nói"
    Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences ngày 7/11 đã công bố bức họa 25.000 năm tuổi vẽ về những con ngựa trắng đốm đen của người cổ đại.