bức xạ máy tính

  • Ngồi lâu trước máy tính không gây hại cho mắt? Ngồi lâu trước máy tính không gây hại cho mắt?
    Theo các nhà khoa học, cho đến nay, nhiều bằng chứng chứng minh từ 10 tuổi trở đi, đôi mắt của chúng ta sẽ không thể bị tổn thương cho dù nhìn bao lâu vào bất kỳ một vật gì đi nữa (tất nhiên, mặt trời và các đối tượng có thứ ánh sáng tương tự là trường hợp ngoại lệ).
  • Cách hạn chế bức xạ khi ngồi máy tính Cách hạn chế bức xạ khi ngồi máy tính
    Sử dụng máy tính, điện thoại nhiều có thể dẫn đến mỏi mệt do tia bức xạ phát ra. Nhiều người tìm đến các loại vật liệu chống bức xạ như vòng đeo tay, thảm ngồi, kính chắn bức xạ…
  • Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới
    Nhiều phong tục tình dục kỳ lạ  có từ lâu đời vẫn đang diễn ra ở nhiều dân tộc trên thế giới cho dù cánh cửa nối họ với thế giới hiện đại đã mở ra rất nhiều.