biến đổi gen

  • Bí ẩn loài vật lai giữa người và chó: Trò lừa bịp! Bí ẩn loài vật lai giữa người và chó: Trò lừa bịp!
    Những người quan tâm đến những động vật biến đổi gen và sinh sản vô tính thường đặt ra câu hỏi: Liệu các nhà khoa học đã đi quá xa? Ý nghĩa của những thành tựu mới trong di truyền học là gì?
  • Những “bóng ma” trong tự nhiên Những “bóng ma” trong tự nhiên
    Động vật bạch tạng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khắp mọi nơi, do sự biến đổi gen làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành sắc tố ở động vật, khiến cơ thể chúng trở nên trắng toát lạ lùng