biến iphone thành máy quét nhận dạng

  • Biến iPhone thành máy quét ID Biến iPhone thành máy quét ID
    Hãng AOptix của Mỹ vừa giới thiệu một loại vỏ iPhone chứa các cảm biến sinh trắc học đủ khả năng biến điện thoại của Apple thành máy quét nhận dạng kỹ thuật cao.