bom khinh khí AN602

  • Nguyên lý kích nổ bom nhiệt hạch Nguyên lý kích nổ bom nhiệt hạch
    Bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom khinh khí, bom hydro hoặc bom H, là loại bom được Mỹ bắt đầu nghiên cứu và phát triển vào đầu thập niên 1950.