cá mập nhỏ

  • Cá mập lớn ăn cá mập nhỏ Cá mập lớn ăn cá mập nhỏ
    Trong một phiên bản tự nhiên của phim hành động Hollywood, một con cá mập trắng lớn đã bị tiêu diệt dưới hàm của đồng loại to xác hơn.