cá mặt trăng

  • Cá mặt trăng khổng lồ về đến bảo tàng Cá mặt trăng khổng lồ về đến bảo tàng
    Ngày 11/9, khi đánh cá ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, hai ngư dân ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An là ông Vũ Xuân Trọng phát hiện một con mặt trăng nặng 400kg và ông Nguyễn Tiến Thành bắt được con cá khoảng 100kg.