cá sấu mất nửa bộ hàm

  • Chuyện lạ về cá sấu Chuyện lạ về cá sấu
    Cá sấu là loài bò sát lớn đã có mặt trên trái đất cùng thời với khủng long, khoảng 240 triệu năm trước. Cá sấu có thể sống cả ở trên cạn và dưới nước. Những loài cá sấu lớn có thể gây nguy hiểm cho con người.