cách giải tỏa stress

  • Khi stress nên ăn thật nhiều Khi stress nên ăn thật nhiều
    Theo giáo sư Peters thuộc Trường ĐH Lubeck, những người béo mập bao giờ cũng sống lâu hơn người gầy ốm bởi vì bộ não của họ ở trạng thái căng thẳng thu nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn.