cách làm ra bi ve

  • Video: Cách làm ra hòn bi ve Video: Cách làm ra hòn bi ve
    Video dưới đây cho chúng ta cái nhìn về quá trình sản xuất một viên bi ve, đây là vật không hề xa lạ với tuổi thơ của mỗi người.