cách xây dựng kim tự tháp

  • Sự thật sau công trình Kim tự tháp Giza Sự thật sau công trình Kim tự tháp Giza
    Lý thuyết cho rằng Kim tự tháp được xây dựng từ những khối đá khổng lồ do hàng nghìn nô lệ kéo lê từ mặt đất lên cao bằng một hệ thống các đường dốc đã không còn được chấp nhận.