cát lún khô

  • Sự thật về cát lún Sự thật về cát lún
    Chết do bị lún trong cát hoặc đầm lầy là kịch bản thường được sử dụng trong phim, nhưng thực tế không hoàn toàn giống như vậy.